Regulamin

 1. Właścicielem domeny www.swiadomejezdziectwo.pl i sklepu internetowego jest EQUISE CONSULTING JAKUB STĘPKOWSKI (dalej: EQUISE), Elbląska 47/81, 01-737 Warszawa, NIP: 525-137-51-25, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta M. St. Warszawy pod nr. 228428. Pod powyższym adresem nie ma możliwości odebrania towaru.
 2. Towary i usługi prezentowane na stronach www.swiadomejezdziectwo.pl i sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Materiały zamieszczone na stronach www.swiadomejezdziectwo.pl podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek ich kopiowanie, dystrybucja i/lub przetwarzanie jest zabronione (za wyjątkiem materiałów do pobrania lub uzyskania pisemnej zgody EQUISE).
 4. Zamówienia składać można przez Internet 24 godziny na dobę przez cały rok. Wysyłka towaru możliwa jest po podaniu przez kupującego nazwy odbiorcy i adresu dostawy oraz po zapłaceniu ceny.
 5. Jeśli kupujący poda adres e-mail, zostanie na niego wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 6. Wystawienie faktury VAT możliwe jest po podaniu przez kupującego niezbędnych danych w momencie składania zamówienia.
 7. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do przesyłki.
 8. Ceny oferowanych towarów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 9. EQUISE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. Płatności za zakupione towary i usługi mogą być realizowane przelewem na rachunek EQUISE nr: 93 1870 1045 2078 1053 0364 0001 lub poprzez serwis PayU. Rezerwację miejsca na kursie opłacanym przelewem należy uzgodnić mailowo (napisz[at]swiadomejezdziectwo.pl) przed dokonaniem płatności.
 11. EQUISE nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu PayU.
 12. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 13. EQUISE na żadnym etapie składania zamówienia ani jego realizacji nie ma dostępu do danych umożliwiających dokonanie płatności w systemie PayU.
 14. O kolejności realizacji zamówień decyduje moment złożenia zamówienia. Dodatkowym warunkiem jego realizacji jest dokonanie płatności za złożone zamówienie.
 15. Wysyłka zakupionego towaru następuje w ciągu 24 – 48 godzin (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wpłynięcia środków na konto EQUISE (płatności przelewem) lub pozytywnej autoryzacji płatności (płatność przez PayU).
 16. Dostawa zamówień wysyłanych do kupującego odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki są ubezpieczone.
 17. Zakupy towarów o wartości przekraczającej 120 zł są zwolnione z opłaty za przesyłkę.
 18. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru i w obecności kuriera oraz sporządzenia odpowiedniego protokołu w przypadku jej uszkodzenia.
 19. Kupujący ma prawo zrezygnować z towaru kupionego za pośrednictwem strony www.swiadomejezdziectwo.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne i nieuszkodzone. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub w inny sposób udowodnić, że towar został kupiony w serwisie swiadomejezdziectwo.pl. Zwrotów należy dokonywać na adres: EQUISE, 38-315 Nowica 66.
 20. EQUISE gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki zwrotnej. EQUISE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt wysłania i odesłania towaru oraz opłaty za pobranie nie podlega zwrotowi.
 21. Z uwagi na specyfikę i charakter oferowanych usług, kupującemu nie przysługuje prawo rezygnacji z umowy o zakup usług oferowanych przez EQUISE za pośrednictwem strony www.swiadomejezdziectwo.pl jeśli termin rozpoczęcia ich świadczenia wynosi mniej niż 45 dni roboczych.
 22. RODO:Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie, gdzie zostały przez Panią/Pana umieszczone podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie na stronie swiadomejezdziectwo.pl i przetwarzamy je jako Administrator.W każdym momencie może  Pani/Pan wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wystarczy poinformować nas o tym, wysyłając maila na adres napisz[at]swiadomejezdziectwo.pl Pod powyższym adresem można kontaktować się z nami także w każdej innej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy o zakup i dostawę książek i szkoleń poprzez sklep internetowy, a także do świadczenia usługi newslettera, w którym informujemy o nowościach wydawniczych i organizowanych szkoleniach. Aby skorzystać z newslettera, należy się do niego zapisać.Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usługi newslettera lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom w związku z realizacją celów wymienionych powyżej.

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.